Dlaczego kleszcze są niebezpieczne? Jak usunąć kleszcza? Borelioza – objawy, leczenie, zapobieganie

Kleszcze stanowią zagrożenie dla naszego zdrowia ze względu na patogeny jak bakterie, wirusy czy pierwotniaki, które przenoszą. Chorobą, do której najczęściej dochodzi w wyniku ukłucia i żerowania kleszcza w ludzkiej skórze jest borelioza. Jak skutecznie wyrwać ze skóry kleszcza? Jak się chronić?

Kleszcze

Kleszcze są pasożytami zewnętrznymi człowieka, które w trakcie żerowania na ludzkiej skórze, infekują nasz organizm patogenami, które powodują m.in.:

 • boreliozę (bakteria Borrelia burgdorferi),
 • kleszczowe zapalenie mózgu (wirus kleszczowego zapalenie mózgu),
 • tularemię (bakteria Francisella tularensis),
 • anaplazmozę (bakteria Anaplasma phagocytophilum),
 • babesjozę (pierwotniaki z rodzaju Babesia).

W Europie okres aktywności kleszczy trwa od marca do listopada. Pasożyty czekają na swojego żywiciela na trawach, krzakach, dolnych gałęziach drzew. Do zakażenia dochodzi nie tylko na łąkach, lasach, polanach, ale także w parkach, na skwerach i szlakach turystycznych.

Najczęstszą chorobą przenoszoną przez kleszcze jest borelioza, natomiast najpoważniejszą kleszczowe zapalenie mózgu.

Borelioza

Borelioza, inaczej choroba z Lyme, jest wieloukładową chorobą zakaźną, wywoływaną przez bakterie z gatunku Borrelia burgdorferi, które są przenoszone na człowieka przez kleszcze z rodzaju Ixodes (w Europie gatunku Ixodes ricinus). 10 % kleszczy (do 30 % na obszarach endemicznych) jest nosicielami bakterii powodujących chorobę z Lyme. U 25 % osób zakażonych bakteriami Borrelia burgdorferi rozwija się borelioza.

Objawy choroby z Lyme

W ciągu 3 – 30 dni od ukąszenia przez kleszcza mogą pojawić się pierwsze objawy boreliozy. Najczęstszym symptomem skórnym, który obserwujemy, jest rumień wędrujący (łac. erythema migrans). Pojawia się on w miejscu ukąszenia przez kleszcza, charakteryzuje się obwodowym szerzeniem i centralnym ustępowaniem. W części przypadków pojawia limfocytoma (łac. lymphadenosis cutis benigna), będąca naciekiem limfocytarnym, objawiającym się jako ciemnoczerwony guzek. Limfocytoma częściej ukazuje się u dzieci, a zlokalizowana jest przeważnie na małżowinie usznej, brodawkach sutkowych czy w okolicy genitaliów. Opisanym powyżej zmianom skórnym charakterystycznym dla infekcji zlokalizowanej choroby z Lyme mogą towarzyszyć objawy grypopodobne (gorączka, ból głowy, senność) czy powiększenie węzłów chłonnych.

U części chorych objawy infekcji zlokalizowanej mogą nie występować czy zostać przeoczone, W takim wypadku nieleczona borelioza ujawnia się w postaci zakażenia uogólnionego. Obserwuje się m.in.

 • zapalenie stawów (obrzęk i ból jednego lub kilku dużych stawów, najczęściej kolanowych, również łokciowych i skokowych),
 • objawy neurologiczne (m.in. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, porażenie nerwu twarzowego),
 • zapalenie mięśnia sercowego (z blokiem przedsionkowo-komorowym objawiającym się klinicznie dusznościami czy kołataniem serca).

Wiele lat po zakażeniu u cierpiących na chorobę z Lyme mogą wystąpić trwałe uszkodzenia stawów, obwodowa neuropatia oraz zanikowe zapalenie skóry (łac. acrodermatitis chronica atrophicans), które występuje przeważnie na kończynach górnych i dolnych pod postacią plamistej, zapalnej, później ścieńczałej i ulegającej zanikowi skóry.

Diagnoza

Rumień wędrujący jest objawem patognomonicznym dla boreliozy, czyli na tyle charakterystycznym i specyficznym, że umożliwia natychmiastowe postawienie diagnozy i rozpoczęcie terapii.

 W przypadku podejrzenia klinicznego, ale braku objawu patognomicznego wykonuje się diagnostykę laboratoryjną w kierunku boreliozy, np. przy stwierdzeniu atypowego rumienia na ciele.

Testem przesiewowym jest badanie serologiczne (ze względu na wysoką czułość). Za pomocą m.in. testu ELISA określa się przeciwciała IgM i IgG we krwi. Przeciwciała IgM są wykrywalne we krwi po 3-6 tygodniach od infekcji, natomiast IgG mogą się pojawić dopiero po kilku miesiącach.

W przypadku dodatniego bądź wątpliwego testu serologicznego wykonuje się potwierdzający test Immunoblot (charakteryzujący się wysoką swoistością).

W szczególnych przypadkach podejrzenia boreliozy można wykonać badanie histopatologiczne, PCR bądź hodowlę.

Nie zaleca się wykonywania badania kleszcza po usunięciu na obecność patogenów wywołujących choroby odkleszczowe, albowiem wyniki takich badań nie są wiarygodne i nie mają wpływu na postępowanie terapeutyczne.

Leczenie

Choroba z Lyme jest skutecznie leczona za pomocą antybiotyków jak doksycyklina, amoksycylina, cefuroksym czy azytromycyna. W większości przypadków 2-3-tygodniowa terapia doustna okazuje się skuteczna. Przewlekła postać choroby z objawami neurologicznymi wymaga jednak terapii dożylnej, np. ceftriaksonem.

Jak usunąć kleszcza?

Kleszcze należy usunąć jak najszybciej, samodzielnie bądź z pomocą drugiej osoby. Pasożyta należy wyrwać ze skóry pod kątem prostym, do czego przydatnym narzędziem będą:

 • szczypczyki (pęseta),
 • lasso (pętla) do usuwania kleszcza,
 • próżniowa pompka wysysającą kleszcza.

Jeżeli wykorzystujemy pęsetę bądź inne podobne narządzie, należy uchwycić kleszcza jak najbliżej skóry, następnie płynnym ruchem wyciągnąć go do góry pod kątem prostym (90°). Nie należy szarpać czy okręcać pęsetę, albowiem wzrasta wtedy prawdopodobieństwo uszkodzenia kleszcza i pozostawienia części owada w skórze. Po usunięciu pasożyta należy zdezynfekować skórę a kleszcza zabić przez zmiażdżenie przedmiotem, np. szklanką.

Może się zdarzyć, że nie mamy żadnego narzędzia do usunięcie kleszcza, nie mamy również możliwości szybkiego zaopatrzenia się w nie w aptece. W tym wypadku powinniśmy palcami usunąć owada ze skóry. Palce zabezpieczamy gazikiem bądź chusteczką i płynnym ruchem do góry (pod kątem prostym) wyciągamy owada. Następnie wskazana jest dezynfekcja skóry i dokładne umycie rąk wodą z mydłem.

W żadnym wypadku nie należy smarować kleszcza olejem, tłuszczem, kremem czy roztworem alkoholu. Ważne jest aby nie szarpać, nie ukręcać i nie rozgniatać kleszcza tkwiącego w skórze.

Im szybciej kleszcz zostanie usunięty, tym mniejsze prawdopodobieństwo zakażenia groźnymi patogenami. W przypadku usunięcia całego kleszcza w przeciągu 24h od wbicia się w skórę, infekcja i rozwinięcie boreliozy są mało prawdopodobne.

Kiedy udać się do lekarza?

 • Nie jesteśmy pewni czy kleszcz został usunięty w całości. W tym wypadku dermatolog skontroluje miejsce po ukąszeniu dermatoskopem i w razie potrzeby skutecznie usunie kleszcza.
 • Nie potrafimy odpowiednio usunąć kleszcza/ owada ze skóry.
 • W miejscu ukąszenia przez owada pojawia się niepokojący rumień.
 • W okresie 2 lat od ukąszenia pojawią się objawy takie jak: powiększone węzły chłonne, gorączka, bóle stawów, mięśni czy głowy lub inne niepokojące objawy miejscowe czy ogólne.

Podstawowe zasady ochrony przed kleszczami/ boreliozą:

 • Unikanie miejsc bytowania kleszczy (trawy, krzaki, dolne gałęzie drzew w lasach,  parkach, na łąkach, skwerach czy szlakach turystycznych).
 • Zabezpieczenie ciała odpowiednim ubraniem (zakrywanie zwłaszcza dolnych części ciała za pomocą długich spodni, pełnych butów; preferowanie jasnego/ białego ubioru, co ułatwia wczesne dostrzeżenie kleszcza i jego usunięcie jeszcze przed ukłuciem).
 • Stosowanie repelentów (środków odstraszających).
 • Po powrocie do domu z miejsc bytowania kleszcza – dokładne umycie całego ciała pod prysznicem, szczegółowa kontrola powierzchni skóry (jeżeli to możliwe z pomocą drugiej osoby).
 • W przypadku stwierdzenia kleszcza w skórze, jak najszybsze skuteczne usunięcie pasożyta poprzez jego wyrwanie pod kątem prostym.
 • W ramach profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu zalecane jest szczepienie ochronne. Niestety brak dopuszczonej do użycia szczepionki na boreliozę (dobra wiadomość jest jednak taka, że pierwsza szczepionka na chorobę z Lyme jest już w fazie intensywnych badań).
 • W przypadku problemów z usunięciem kleszcza, pojawienia się rumienia wędrującego czy innych objawów – konsultacja dermatologiczna celem wdrożenia odpowiedniego leczenia.

dr n. med. lek. Michał Torz
specjalista dermatologii i wenerologii

Zapisz się na wizytę on-line

Zarezerwuj termin już teraz
 • konsultacja bez zakładania konta
 • pełna dyskrecja
 • kontakt przez Skype lub WhatsApp
 • rezerwacja terminu on-line
 • szybkość i prostota
 • video konsultacja
 • e-recepta i e-zwolnienie